imagiNATIONS – nometne māksliniekiem, kur attīstīt savas profesionālās iemaņas, kāpt laukā no komforta zonas, domājot par idejām, ticību un kā savas vērtības atspoguļot savā daiļradē.

Reģistrējies ImagiNATIONS 2019

25. jūlijs – 28. jūlijs 2019 nometņu centrā Ganības, Užavā, Latvijā.

lekcijas, meistarklases, laiks gleznošanai, Bībeles studijas, patiesas, dziļas diskusijas, internacionāla sabiedrība – lektori no ASV

Piesakies šeit